Vyznejte se v pojištění

Pojistky jsou nástrojem

k zabezpečení nahodilých a zpravidla nepříjemných událostí. Krádež, zničení majetku, smrt, invalidita a další. To všechno jsou věci, které si nikdo z nás nepřeje, ale občas se někomu přihodí. Proto jsou pojistky běžnou součástí našich výdajů. V tomto článku se dozvíte, jak mít pojistky správně nastavené – abyste neplatili zbytečně mnoho peněz pojišťovnám a aby Vám pojišťovny v případě škody zaplatily to, co budete potřebovat.

Udělejte si sami velmi jednoduchou inventuru Vašich pojistek. Možná zjistíte, že můžete ušetřit spoustu peněz.  Nejdříve si pojďme vysvětlit, k čemu vlastně pojistky slouží. Pojistky by měly primárně sloužit k tomu, aby nám pomáhaly v situacích, které bychom sami finančně nezvládli. Inventura Vašich pojistek by měla začít právě tímto bodem.


Neplatíte za něco zbytečně?

Mějte pojištěna jenom ta rizika, která byste sami finančně nezvládli. Ztráta střechy nad hlavou po povodni nebo požáru nás může výrazně ekonomicky ohrozit, rozbité okno ale zvládneme zaplatit sami.

Podobné je to u životních a úrazových pojistek. Když někdo po autonehodě zůstane invalidní, přichází o budoucí příjmy v hodnotě stovek tisíc nebo milionů korun. Je to velké riziko, které se vyplatí mít pojištěné.

Mnoho lidí si platí pojistky pro případ drobných úrazů. Za zlomenou ruku pět tisíc. Za deset stehů tři tisíce. Taková pojistka může stát i dvě stě korun měsíčně. A přitom toho moc neřeší. Zlomená ruka neohrozí Vaší finanční kondici, s tím si poradíte sami. Pokud byste ty ušetřené dvě stovky pravidelně investovali do akciového portfolia, získáte na dvacetiletém horizontu téměř sto tisíc korun.


Máte životní pojistku?


K čemu Vám slouží? Životní pojistka by měla sloužit primárně k tomu, aby zajistila Vaše blízké, kteří jsou na Vás finančně závislí. Zkuste si spočítat, kolik by Vaší rodině měsíčně scházelo v rodinném rozpočtu. Pokud nemáte příjem, který je nezávislý na Vaší práci (např. příjem z pronájmu nemovitosti), pak by pojistná částka pro případ smrti měla být alespoň ve výši Vašeho tříletého příjmu.


Kolik stojí Vaše pojistka?

Máte životní pojistku na dva miliony korun za 3.000 měsíčně? Taková pojistka Vás může stát významně méně. Může stát jenom dva tisíce. A bude krýt stejná rizika. Může stát jenom tisíc korun. Třikrát méně. A pořád kryje stejná rizika. Rozdíl mezi první a poslední variantou je dva tisíce korun. Pokud byste ty ušetřené dva tisíce korun pravidelně investovali do akciového portfolia, získáte na dvacetiletém horizontu 993 tisíc korun.


Velmi drahé a zbytečné pojištění

Někteří lidé platí pojistku, ze které se nikdy nemůže plnit. Jsou to případy, kdy při sjednávání pojistky nesdělili pojišťovně pravdivé informace. Pojišťovny si většinou neprověřují pravdivost informací při sjednávání pojistek, ale až při případném plnění. A v pojistných podmínkách je vždy ustanovení o tom, že v případě uvedení nepravdivých informací se může snížit nebo odmítnout plnění.

Takto sjednaná pojistka je zbytečná. Nikdy se z ní nebude plnit. Jako příklad lze uvést pojištění pracovní neschopnosti. Při sjednání je důležité uvést všechny současné i minulé zdravotní potíže. Pokud se dostanete do pracovní neschopnosti např. s onemocněním jater, pojišťovna si vyžádá výpis ze zdravotní dokumentace. A pokud se dozví, že klient v mládí prodělal žloutenku, zřejmě odmítne plnit

TIP pro Vás:

Projděte si Vaše pojistky a zkontrolujte, jestli neplatíte velmi drahé a zbytečné pojištění.
Pojistěte si všechna rizika, která byste finančně nezvládli. Všechny ostatní pojistky pečlivě zvažte.
'V případě, že si nebudete vědět s něčím rady, poraďte se s odborným konzultantem.